Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)  
I.  
Základní ustanovení  
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně  
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”) je Pavel Stříbrný, IČO 08056552 se  
sídlem MÚ Černošice (dále jen: „správce“).  
2. Kontaktní údaje správce jsou  
Pavel Stříbrný  
IČO: 08056552  
adresa: Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz  
telefon: +420 775 327 094  
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické  
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo  
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,  
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,  
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
II.  
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů  
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce  
získal na základě plnění Vaší objednávky. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení,  
adresa, telefon a e-mailová adresa  
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy  
III.  
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů  
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání  
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro  
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení  
s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v  
případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  
2. Účelem zpracování osobních údajů je  
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu  
mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné  
pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů  
je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů  
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit  
zákonná povinnost (vystavení daňového dokladu, účetní a daňové účely, případně pro  
vyřízení reklamací a jiné). Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b)  
GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.  
oprávněný zájem (pro zasílání upomínek prostřednictvím emailové adresy)  
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22  
GDPR.  
IV.  
Doba uchovávání údajů  
1. Správce uchovává osobní údaje  
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi  
Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od  
ukončení smluvního vztahu).  
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů  
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
V.  
Newslettery (obchodní sdělení)  
1. Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme Vaši  
emailovou adresu pro rozesílání našich novinek. Na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č.  
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.  
2. Osobní údaje pro zasílání novinek budeme zpracovávat po dobu 10 ti let. Z rozesílky se  
můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu:  
VI.  
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)  
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy  
zajišťující služby provozování e-shopu www.svetceskehofilmu.cz a další služby v  
souvislosti s provozováním e-shopu  
zajišťující služby provozování webu www.dfarchiv.cz a další služby v souvislosti  
sprovozování webu  
pro Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v  
rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme  
pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o  
některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování  
osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky  
provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší  
spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné  
vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je  
provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o  
zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-  
mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-  
mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit  
námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V  
případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat  
zajišťující marketingové služby  
2. Předání osobních údajů 3. stranám  
pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, využívá správce služeb a aplikací  
zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR  
všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni Vaše osobní údaje chránit stejně jako my a  
zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.  
jedná se především o dodavatele z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a  
účetnictví  
dále využíváme služby: Google Analytics, Shoptet, a.s, Česká pošta, s.p., PPL CZ,  
Seznam.cz, a.s., Heureka Group a.s., Zásilkvna.cz, FAPI Business s.r.o., SmartSelling a.s  
3. Další otázky k osobním údajům, kontaktujte nás na e-mailové adrese  
pavelstribrny@svetceskehofilmu.cz nebo na tel. +420 775 327 094  
VII.  
Používání souborů cookies  
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich  
webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další  
návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.  
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými  
stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou  
také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším  
zájmům.  
Na webových stránkách používáme následující cookies:  
1. Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit  
se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies  
se nedá zakázat.  
2. Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet  
návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám  
zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít  
to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.  
3. Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další  
obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme  
pouze s Vaším předchozím souhlasem.  
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž  
používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.  
1. Používáme cookies třetích stran:  
Google Analytics pro analýzu návštěvnosti  
mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na  
spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou  
řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto  
dat.  
2. Souhlas s ukládáním cookies Při první návštěvě stránky potvrdíte nastavení  
cookies  
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven  
jinak. Vice v nastavení jednotlivých prohlížečích, které používáte:  
Internet Explorer - hꢀps://support.microsoꢁ.com/cs-  
cz/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies  
Google Chrome -  
Firefox - hꢀps://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies · Safari -  
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Svůj souhlas  
a nastavení můžete upravit pod tlačítkem ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES.  
VI.  
Vaše práva  
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR  
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.  
18 GDPR  
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR  
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost  
údajů dle čl. 20 GDPR  
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo  
email správce uvedený v čl. III těchto podmínek  
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.  
VII.  
Podmínky zabezpečení osobních údajů  
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení  
osobních údajů.  
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v  
listinné podobě.  
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  
VIII.  
Závěrečná ustanovení  
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste  
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového  
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany  
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů  
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek  
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.08.2023